سلسله سخنرانی‌های جناب آقای بیگی استاد علم و اخلاق در باب آداب معاشرت با والدین.
در این سخنرانی‌های هفتگی، به طور کوتاه و فشرده نکاتی پیرامون فلسفه قدرشناسی از والدین و وظایف فرزندان در نسبت با آنان بیان می‌گردد. رعایت حق والدین از مهمترین آموزه‌های دینی و اخلاقی است که هم در قرآن کریم و احادیث مورد سفارش قرار گرفته و هم در کتب اخلاقی بر آن تأکید شده است.