آغاز پایگاه تابستانی آنلاین سلام ونک (تیر، مرداد و شهریور۹۹)

برگزاری کلاس‌های متنوع آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و المپیادهای علمی به همراه برنامه‌های هفتگی مطالعاتی پایه‌های مختلف

تدریس، حل تمرین و رفع اشکال آنلاین توسط دبیران دروس عمومی و اختصاصی و چک کردن تکالیف دانش‌آموزان

برگزاری آزمون‌های آنلاین در هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم

پیگیری و نظارت مستمر بر روند علمی دانش‌آموزان توسط تیم مشاورین


برنامه‌های جدید پایه یازدهم
گزارش تصویری از کلاس‌های آنلاین و آفلاین تابستان۹۹

المپیادهای پایه یازدهم

آرشیو برنامه‌های پایه یازدهم