کسب رتبه دوم سوپر تیم در مسابقات رباتیک ایران اپن سال۲۰۱۷