دانش‌آموزان پژوهشگر سلام ونک در کنار پروفسور جلی والتز رییس فدراسیون جهانی فیراکاپ و دکتر صادق‌نژاد رییس فدراسیون روبوکاپ ایران
برنامه فوق‌العاده شبکه امید