اهمیت پوکی استخوان به حدی است که سازمان بهداشت جهانی WHO روز ۲۰ اکتبر (۲۸مهرماه) را به عنوان روز جهانی پوکی استخوان (استئوپروز) نامگذاری کرده است، لذا دبیر بهداشت دبیرستان سرکار خانم علیزاده ۲۵ مهرماه از اهمیت مصرف ویتامینD و روش‌های جلوگیری از پوکی استخوان برای دانش‌آموزان صحبت کردند.