گزارش تصویری از برگزاری کلاس‌های آنلاین حسابان، عربی، آمار و احتمال، فیزیک
کلاس آنلاین هندسه (پرسش کلاسی) +مشارکت فعال دانش‌آموزان در کلاس