سمینارهای هفتگی کارآفرینی

برگزاری سمینارهای هفتگی کارآفرینی در تابستان۹۶

با حضور نمونه های موفق به منظور انتقال تجربیات

(گزارش تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد)

برگزاری اردوی تفریحی اُ پارک ویژه‌ی پایه‌ی دهم در تاریخ ۹ مرداد۹۶

برگزاری اردوهای تفریحی باغ نگارستان برای پایه‌های دهم و یازدهم

کلاسهای المپیاد ویژه دوره تابستان ۹۶