برگزاری اردوی تفریحی اُ پارک ویژه‌ی پایه‌ی دهم در تاریخ ۹ مرداد۹۶

کلاسهای المپیاد ویژه دوره تابستان ۹۶