اردوهای مطالعاتی پیش دانشگاهی

برگزاری اردوهای مطالعاتی ویژه‌ی پایه‌ی پیش دانشگاهی

از نیمه‌ی تیرماه ۹۶ تا پایان دوره‌ی تابستانی

هفته‌ای ۳ روز تا ساعت ۲۰:۳۰

سمینارهای هفتگی کارآفرینی

برگزاری سمینارهای هفتگی کارآفرینی در تابستان۹۶

با حضور نمونه های موفق به منظور انتقال تجربیات

(گزارش تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد)