کلاسهای المپیاد ویژه دوره تابستان ۹۶

در پایه‌های دهم ویازدهم

در رشته‌های ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، نجوم، شیمی و زیست‌ شناسی و سلولهای بنیادی

از نیمه تیرماه تا پایان دوره تابستانی

به طور منظم و مستمر برگزار می‌گردد.