کسب بالاترین درصد قبولی المپیادهای علمی بین مدارس دخترانه منطقه ۳ را به  تمامی دانش آموزان، همکاران  و اولیای محترم مجموعه سلام تبریک می گوییم.

المپباد ریاضی: نیلوفر ابوالحسنی،نیلوفر جهرمی،الهام زارعین،سانیا شریعتی،یکتاعبدلی، نیلوفر فتاحی،فاطمه محمدی شکیبا ،ارغوان مومنی

المپیادکامپیوتر: الهه بارخانه چی ، یاسمن دربندی

المپیاد شیمی:مهسا احسان پور

المپیاد نجوم: سارا رحمانی ، کیمیا سلحشوری، پارمیدا طوسی

المپیاد ادبی: شیرین سلیمانی،یاسمن رحمانی