اردوهای مطالعاتی پیش دانشگاهی

برگزاری اردوهای مطالعاتی ویژه‌ی پایه‌ی پیش دانشگاهی

از نیمه‌ی تیرماه ۹۶ تا پایان دوره‌ی تابستانی

هفته‌ای ۳ روز تا ساعت ۲۰:۳۰